Productinformatie

Wondbescherming is uit onderzoek de meest effectieve methode gebleken tegen taksterfte (Eutypa lata) bij bessen. Spuiten is hierbij even effectief als het arbeidsintensieve insmeren van snoeiwonden. Het middel Bloccade vormt een fysieke barrière tegen infecties van schimmels en bacteriën en is effectief toepasbaar met de Felco-19 handsnoeischaar (met verstuivertechniek), Bloccade wondbescherming maar ook te spuiten met de rug-spuit of de gangbare boomgaardspuit. Het middel werkt dus als wond-afdekmiddel tegen diverse infecties, zonder actieve stoffen.Taksterfte, veroorzaakt door de schimmel Eutypa lata, komt voor bij onder andere rode bessen, kruisbessen en druiven. Forse productieverliezen, tot 10-30%, veroorzaken veel financiële schade. Ook zaken als onkruidbestrijding en een uniforme bewaarkwaliteit worden lastiger. Bestrijding is niet meer mogelijk als aantasting zichtbaar wordt, in de vorm van wegvallende gesteltakken. Infectie vindt hoofdzakelijk plaats via infectie door asco-sporen op snoeiwonden in de winterperiode. Op dit moment is helaas geen effectief chemisch middel in de teelt toegelaten. Wondbescherming biedt momenteel perspectieven. Zeker nu met Bloccade een eenvoudig verspuitbaar product in de handel is.Uit meerjarig onderzoek van het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BV te Randwijk, is gebleken dat snoeiwondbehandeling infecties tot 60 à 70 % kunnen verminderen. Herhalen van de toepassing kort na het ontstaan van nieuwe snoeiwonden blijft hierbij noodzakelijk. Het middel is al effectief gebleken in onder andere Californië tegen Eutypa en Botryosphaeria-kanker in wijn- en tafeldruiven.

Voordelen wondafdekking Bloccade TM

  • Bewezen effectief tegen onder andere taksterfte (Eutypa lata)
  • Meerdere toepassingen in groot- en kleinfruit denkbaar (o.a. Neonectria, Pseudomonas)
  • Multifunctioneel toepasbaar, ook te spuiten in rug-spuit, boomgaardspuit en Felco-19
  • Menging met fungiciden is eventueel mogelijk (m.u.v. handschaar)
  • Niet chemisch product, bevat dus géén actieve stoffen, geeft géén residuen (MRL) en er bestaan ook géén kansen op resistentiegevaar

Verpakking: het middel BlocCade is verkrijgbaar in verpakkingen van 1 en 10 liter.

Toegelaten in biologische teelten.

Klik hier om de instructiefilm op Youtube te bekijken